Meny Stäng

Patientförlopp: -Bara 2 patient i taget får vara på mottagningen.

Om du har luftvägssymtom och eller feber, följ följande rutin för ny fysioterapi behandling

Om du har symtom men inte testats för covid-19

Om du har symtom som snabbt går över, och som inte kan förklaras av någon annan känd orsak (till exempel migrän eller allergi), behöver du ändå stanna hemma och vara helt symtomfri i minst två dygn innan du kan återgå till arbete, skola, förskola eller annan aktivitet (se även ovan). Detta för att försäkra dig om att symtomen verkligen var tillfälliga.

Om du av någon anledning inte har testats för covid-19 trots att du haft symtom några dagar som inte kan förklaras av någon annan känd orsak, kan du gå tillbaka till arbetet, skolan, förskolan eller annan aktivitet sju dygn efter att du fick symtom om du mått bra och varit feberfri i minst två dygn. Det gäller också om du har kvarvarande lindriga symtom som lätt hosta och snuva eller lukt- och smakbortfall.

1177 Vårdguiden

Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp vid sjukdom. 

Om du arbetar inom vård eller omsorg (ej barnomsorg) gäller andra rutiner, se Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19.