Meny Stäng

Specialist Primär Hälso- och Sjukvård

Mottagningens fysioterapeuter ska vara specialister eller vara under utbildning för att bli specialist.
  

Kort beskrivning av verksamhetsfältet primär hälso- och sjukvård och dess inriktning.

Fysioterapeuter specialiserade inom primär hälso- och sjukvård återfinns i olika delar av landets regioner. Både i kommuner och i privata verksamheter. Specialiteten primär hälso- och sjukvård ställer stora krav på bred yrkesspecifik kunskap. Kunskapsområdet syftar till hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande, rådgivande, behandlande och rehabiliterande åtgärder. Målgruppen omfattar alla åldersgrupper och diagnoser.
Klinisk och teoretisk fördjupning ska finnas inom minst tre områden. Fysioterapeuten håller sig därutöver à jour med och beaktar kunskaper inom de övriga inriktningarna än den man har sin primära fördjupning inom. Den kliniska fördjupningen inom specialistutbildningen ska motsvara målgrupp och verksamhetsområde enligt ovan.

Specialister utvecklar vården i form av kvalitetsprojekt, forskning, kurs/föredrag, utbildningar samt handledning av studenter med mera.

Som specialist utvecklar jag nu ett fungerande koncept mot kramper i vad och fot om natten.

Om natten

 

Kramp i vaden och under foten. Från kvalitetsprojekt till studie.

Min empiri (lång beprövad praxis) visar att kramper om natten effektivt kan förebyggas redan till första natten. 

Detta har blivit min motivering till att göra ett studie och en hemsida för egenvård i Norge och Sverige. Syftet är en önskan om att förbättra och lösa ett samhällsproblem.

Jag har startat studiet med att beskriva befintlig ”best praxis” på kramper i vaden om natten. Vidare har jag gjort en litteratursökning och sammanställt resultatet i ett kvalitetsprojekt. Nästa steg är att ta kontakt med Centrum för Klinisk Forskning (CKF).

Regin Dahl
Fysioterapeut
Specialist Primär Hälso- och Sjukvård