Meny Stäng

Specialist Primärvård

Kort beskrivning av verksamhetsfältet Primärvård och dess inriktning.

Fysioterapeuter specialiserade inom Primärvård återfinns i olika delar av landets regioner. Både i kommuner och i privata verksamheter. Specialiteten primärd ställer stora krav på bred yrkesspecifik kunskap. Kunskapsområdet syftar till hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande, rådgivande, behandlande och rehabiliterande åtgärder. Målgruppen omfattar alla åldersgrupper och diagnoser.
Klinisk och teoretisk fördjupning ska finnas inom minst tre områden. Fysioterapeuten håller sig därutöver à jour med och beaktar kunskaper inom de övriga inriktningarna än den man har sin primära fördjupning inom. Den kliniska fördjupningen inom specialistutbildningen ska motsvara målgrupp och verksamhetsområde enligt ovan.

Specialister utvecklar vården i form av kvalitetsprojekt, forskning, kurs/föredrag, utbildningar samt handledning av studenter med mera.

Specialister inom primärvård har en ökad kunskap och lång klinisk erfarenhet, vilket gör att de kan arbeta kvalitativt annorlunda än vanliga fysioterapeuter. De kan erbjuda en mer avancerad behandling och rehabilitering med hjälp av olika metoder och tekniker, och de kan anpassa behandlingen efter patientens individuella behov och preferenser.

En annan fördel med specialister inom primärvård är att de kan bidra till en mer jämlik och patient säker vård. Genom att utföra avancerade undersökningar och behandlingar kan de hjälpa till att identifiera och hantera komplexa fall tidigt, vilket kan minska risken för komplikationer och förbättra patientens hälsa och livskvalitet.

Boka tid

Som specialist utvecklar jag nu ett fungerande koncept mot kramper i vad och fot om natten.
Om natten

Metoden fungerar också mycket bra for att förebygga och rehabilitera idrottsrelaterade smärtor, skador i lår, vaden och fot. 

Kramp i vaden: Från kvalitetsprojekt till studie och digitalt produkt.

Min empiri (lång beprövad praxis) visar att kramper om natten effektivt kan förebyggas redan till första natten.

  • Detta har blivit min motivering till att göra ett studie i sammarbete med CKF och på sikt en hemsida för friskvård i Sverige. Syftet är en önskan om att förbättra, förebygga och lösa ett folkhälsoproblem och förbättra nattsömnen.

Många med nattliga kramper sover dålig som igen påverkar hälsan och ADL(Aktivitet i det Daglige Livet) märkbart, samt ökar fallrisken hos äldre. Folkhälsoperspektivet och rekommendationerna från socialstyrelsen på fysisk aktivitet blir då inte möjlig att följa och hälsan blir då markant försämrar över tid.

Folkhälsoperspektivet, det hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande och rådgivande åtgärder är en viktig del av specialistutbildningen i Fysioterapi, inte bara i varje möte med en och en patient, men också i den kliniska forskningen i primärvården.

Jag har startat studiet med att beskriva befintlig ”best praxis” med en CAT-Fil på kramper i vaden om natten. Vidare har jag gjort en litteratursökning och sammanställt resultatet i ett kvalitetsprojekt. Nästa steg var att ta kontakt med Centrum för Klinisk Forskning (CKF) våren 2022. Förstudiet är nå i gång med att göra en forskningsplan från och med vintern 2023, med stöd från handledare på CKF.

Regin Dahl
Fysioterapeut
Specialist Primärvård

Koncept med krampförebyggande övningar har blivit nominerad som 1 av 5 mottagningar till Region Värmlands folkhälsopris 2023.
GRATTIS!
Er organisation Hammarö fysioterapi har nyligen blivit nominerad till Region Värmlands folkhälsopris 2023, med en prissumma på 100 000 kr.