Meny Stäng

AND ONE SIMPLE EXERCISE, RULES THEM ALL

Träningsbaserad smärta och dårlig återhämtning hos motionärer som digitalt friskvårdskoncept

Från friskkoncept (utan diagnoser) till fysioterapi och rehabilitering (med diagnos från hälso- och sjukvårdspersonal)

TRÄNINGSBASERAD SMÄRTA OCH ÅTERHÄMTNING HOS MOTIONÄRER

Metoden utgör ”den saknade länken” inom återhämtning och skadeförebyggande. Den är ny, kliniskt beprövad, banbrytande och genialt enkel.

Ett nyskapande koncept som avsevärt förbättrar återhämtningen under natten.

Du kanske tror att det inte finns mycket nytt att tillägga till detta problem?

Detta koncept kombinerar två faktorer som var för sig inte överträffar ”bästa praxis” (forskningen) inom området. Tillsammans normaliserar de muskeltonusen så att musklerna har en sund grund för återhämtning UNDER HELA NATTEN. Konceptet bör även tillämpas under dagen när du vilar eller sitter, för att även återhämtningen på dagtid ska normaliseras.

Att uppleva träningsbaserad smärta under en tid eller kramp är en maximal påfrestning för musklerna. Dina muskler är utmattade och behöver ungefär 4-5 dagar för att återhämta sig efter maximal belastning eller kramp för att kunna prestera normalt igen.

Min kliniska erfarenhet visar att ju mer intensiv och smärtsam muskeln är, desto sämre är förutsättningarna för återhämtning. Tillståndet är inte farligt, men det kan leda till dålig sömn, nedsatt livskvalitet, försämrad idrottsprestation och onödigt lång rehabiliteringstid, från sex månader upp till ett år.

Konceptet är utformat för patienter med olika former av nattliga krampar och smärta i nedre delen av benen. Om konceptet kan minska kramp redan den första natten indikerar det att återhämtningsgraden är betydande även utan kramp. När återhämtningsgraden är så betydande, tillämpas konceptet på vår klinik på alla patienter med smärta i underben och fot, såsom MTSS (medialt tibialt stressyndrom) eller benhinneinflammation, achillesdystonier samt krampar i vaden och fot (även rygg, hamstringskramper samt för ökad cirkulation under gips och ortoser).

Metoden är banbrytande, kortfattad och enkel, effektiv och fungerar för alla.

Metoden används exempelvis före träning eller olika övningar som stretching, excentrisk träning av underbenets muskler. Att kunna utföra träningen utan eller med betydligt mindre smärta minskar tiden utan tävling och träning. Du kommer att kunna utföra den excentriska träningen med större utslag och betydligt mindre smärta.

Efter att du återhämtat dig bör metoden användas förebyggande. Metoden används som eget test och egen vård vid minsta tecken på spänning/smärta vid stretching av underbenets muskler eller fot. Att kunna känna av när du behöver ”påfyllning” gör att du själv kan avgöra när du behöver ytterligare hjälp från hälso- och sjukvårdspersonal.

Målet är att minska risken för skador så att idrottaren kan prestera maximalt och uppnå optimal återhämtning av musklerna före nästa promenad, träning eller tävling.

Träningsbaserad smärta och dålig återhämtning under en längre tid kräver flera åtgärder. Läs mer om det under avsnittet ”Toppidrott”. När du har återhämtat dig behöver du bara utföra övningarna förebyggande.

 

 
 
 

FYSIOTERAPI OCH REHABILITERING AV TOPPIDROTTARE

Metoden som används vid rehabilitering efter skada eller långvarig otillräcklig återhämtning är avgörande för att återställa idrottare till full prestation. En fysioterapeut bör ha det övergripande ansvaret för rehabiliteringen efter fysioterapi och/eller läkarundersökning.

Vanliga diagnoser inkluderar patienter med smärta i nedre extremitet, såsom MTSS (Medialt Tibialt Stress Syndrom, tidigare känt som benhinneinflammation), achillessjukdomar, samt kramp i vad och fot (även rygg, hamstringkramp och ökad cirkulation under gips och ortoser).

Behandlingen inleds med en noggrann analys och undersökning av patienten, där all tillgänglig forskning, teorier och tester om möjliga orsaker och avvikelser i biomekanik kan vara till nytta.

Utifrån undersökningen genomförs följande åtgärder:

Patientutbildning om ny smärtteori (central sensitisering), samt specifik information om ökad skaderisk baserat på undersökningen och de funna resultaten, samt vad som behöver åtgärdas för att återfå maximal prestationsförmåga som idrottare.

Smärtlindring: En topp down strategi med inriktning på kramp för att återställa muskeltonusen och förbättra cirkulationen och återhämtningen i musklerna under natten. Detta minskar ofta den initiala smärtan som kan vara över VAS 7 (där VAS är en skala för att mäta smärta från 0 till 10) till VAS 5-4 efter första behandlingen, vilket möjliggör minskning av NSAID-användning. (RICE-principen tillämpas under den akuta fasen.)

Fysioterapi: Normalisering av rörelsemönster i fot, fotled, knä, fibula, höft, bäcken eller rygg. Excentrisk träning av musklerna i ben och fötter.

Ju längre idrottaren har upplevt smärta, desto mer hittar fysioterapeuten att normalisera (avvikelser i biomekanik). Ändringar av löpteknik, stegantal eller användning av olika skor för att stödja olika löptekniker kan vara aktuellt.

Patientperspektiv: När idrottaren förstår och upplever vad som inte fungerar (dysfunktionellt rörelsemönster) kan rehabiliteringen accelereras och göras mer specifik. Konceptet kan också tillämpas vid gipsning efter operationer och användning av ortoser om det är indicerat.

Idrottspsykologi, KBT eller andra samtalsmetoder används vid behov.

Tränarens roll: Normalisering och förebyggande av förlust av koordination, stabilitet och styrka som idrottaren behöver för sin prestation. Om idrottaren har genomgått operation kommer alternativa träningsformer att vara avgörande för att upprätthålla kardiovaskulär kondition. Konceptet syftar till att upprätthålla optimal cirkulation i den skadade muskulaturen eller det opererade området för att påskynda rehabiliteringen när strukturerna är träningsbara igen.

Förebyggande åtgärder: Det bästa sättet att förhindra nya skador är genom optimal återhämtning av musklerna före nästa träning eller tävling. Att använda konceptet som självtest och självbehandling vid minsta tecken på spänning i benmusklerna kan förhindra återfall. Metoden bör tillämpas före och efter intensiv träning och tävling för att optimera återhämtningen under natten, under ca 1-2 dagar före tävling och 3-4 dagar efter maximal belastning.

 

 
 
 

SUMMERING och FORSKNING

Forskningen visar att ingen metod fungerar bättre än andra när det gäller smärta i fot och underben och smärtan försvinner oftast av sig själv efter en tid. Många övningar, såsom excentrisk träning på underbensmuskulaturen, gör ont och det tar upp till ett år att bli bra. Idrottare har inte tid att vänta på att smärtan ska gå över av sig själv, vilket kan leda till ökad risk för skada och sämre prestationer över tid. Det finns ingen effektiv förebyggande eller rehabilitering av smärta och kramp som fungerar varje gång och på alla, förrän nu med e-konceptet för idrottare eller andra. 

Priser för specialistkonsultationer utöver köp av e-konceptet for toppidrottere utanför Region Värmland, ta bara kontakt så börjar vi med en informell diskussion om individuella rehabiliteringskoncept och pris.

Vänliga hälsningar, Regin Dahl, specialist i Primärvård. © Copyright. all right reserved.