Meny Stäng

AND ONE SIMPLE EXERCISE, RULES THEM ALL

Träningsbaserad smärta och dårlig återhämtning hos motionärer som digitalt friskvårdskoncept

Från friskkoncept (utan diagnoser) till fysioterapi och rehabilitering (med diagnos från hälso- och sjukvårdspersonal)

TRÄNINGSBASERAD SMÄRTA OCH ÅTERHÄMTNING HOS MOTIONÄRER

Metoden är ”den saknade länken” inom återhämtning och förebyggande av skador. Den är ny, kliniskt beprövad, banbrytande och genialt enkel.

Ett nytt koncept som betydligt ökar återhämtningen under natten.

Du kanske tänker att det inte finns så mycket nytt om detta problemet?

Det här konceptet kombinerar två faktorer som var och en för sig inte är bättre än vad som finns inom ”bästa praxis” (forskningen) på området. Tillsammans normaliserar det tonusen så att muskulaturen har en normal utgångspunkt för återhämtning UNDER HELA NATTEN. Du ska också använda konceptet under dagen när du vilar eller sitter, så att återhämtningen också normaliseras under dagen.

Att ha träningsbaserad smärta under en tid eller kramper är en maximal belastning för muskulaturen. Dina muskler är utslitna och behöver återhämta sig i cirka 4-5 dagar efter maximal belastning eller kramper för att kunna prestera normalt igen.

Min kliniska erfarenhet är att ju hårdare och desto mer smärta du har i muskulaturen, desto sämre är utgångspunkten för återhämtning. Tillståndet är ofarligt, men kan orsaka dålig sömn och nedsatt livskvalitet, dåliga prestationer inom idrott och onödigt lång rehabilitering från ett halvt år till ett år.

Konceptet är utvecklat för patienter med olika kramper om natten och smärta i nedre delen av benen. När konceptet kan ta bort kramper redan första natten säger det något om att återhämtningsgraden är betydande även utan kramper. När återhämtningsgraden är så betydande används det på vår klinik på alla patienter med smärta i underben och fot, såsom MTSS (medialt tibialt stressyndrom) eller benhinneinflammation som det hätte förut, achillesdystonier samt kramper i vaden och fot (även rygg, hamstringskramper samt för ökad cirkulation under gips och ortoser).

Metoden är banbrytande kort och enkel, effektiv och fungerar för alla.

Metoden används till exempel före träning eller före olika övningar som stretching, excentrisk träning av underbenmusklerna. Att kunna göra träningen utan eller med betydligt mindre smärta minskar tiden utan tävling och träning. Du kommer att ha större utslag i den excentriska träningen och betydligt mindre smärta.

Efter friskträningen ska metoden användas förebyggande. Metoden används som egen test och egenvård vid minsta tecken på spänning/smärta vid stretching av underbenmusklerna eller fot. Det faktum att du själv kan känna när du behöver ”påfyllning” gör att du kan styra själv när du behöver mer hjälp från hälso- och sjukvårdspersonal.

Målet är att minska risken för skador, så att idrottaren kan prestera maximalt och uppnå en optimal återhämtning av musklerna före nästa promenad, träning eller tävling.

Träningsbaserad smärta och dålig återhämtning under en längre tid kräver flera åtgärder. Läs mer om det under fliken – Toppidrott. När du har återhämtat dig behöver du bara göra övningen förebyggande.

FYSIOTERAPI OCH REHABILITERING AV TOPPIDROTTARE

Metoden som används i rehabilitering efter skada eller dålig återhämtning över tid. En fysioterapeut bör ha huvudansvaret för rehabiliteringen efter fysioterapi och/eller läkarundersökning.

Typiska diagnoser kan vara patienter med smärta i nedre extremitet såsom MTSS (Medialt Tibialt Stress Syndrom (tidigare kallad benhinneinflammation), achillessjukdomar samt kramper i vade och fot (även rygg, hamstringkramper samt ökad cirkulation under gips och ortoser).

Behandlingen börjar efter en noggrann analys och undersökning av patienten. (Här kan all forskning, teorier och tester om vad som kan vara orsaken och onormala biomekaniska förhållanden vara användbara).

Baserat på undersökningen görs följande:

Patientutbildning om ny smärteteori (central sensitisering): samt specifik information om ökad skaderisk baserat på undersökningen och resultaten som hittats, och vad vi behöver arbeta vidare med för att kunna prestera maximalt som idrottsutövare igen.

Smärtlindring: En toppnedåtgående strategi med konceptet mot kramper för att normalisera tonusen i musklerna för att öka cirkulationen och återhämtningen i musklerna under natten. Detta minskar ofta den akuta smärtan som kan vara över VAS 7 (VAS = en skala för att mäta smärta från 0-10) till VAS 5-4 efter första behandlingen och du kan börja ta bort NSAIDs. (RICE-principen används i den akuta fasen.)

Fysioterapi: normalisera rörelsemönstret i fot, fotled, knä, fibula, höft, bäcken eller rygg. Excentrisk träning av musklerna i ben och fötter.

Ju längre utövaren har haft smärta, desto mer hittar fysioterapeuten att normalisera (onormala biomekaniska förhållanden). Ändring av löpteknik, antal steg eller hjälpmedel, särskilda typer av skor för att stödja olika löptekniker etc.

Patientperspektiv: När utövaren förstår och upplever vad som inte fungerar (dysfunktionellt rörelsemönster) kan rehabiliteringen gå snabbare och bli mer specifik. Konceptet kan också användas vid gipsning efter operationer och ortoser om det är indicerat.

Idrottspsykologi, KBT eller annan samtalsmetod vid behov.

Tränarens uppgift: normalisera och förhindra förlust av koordination, stabilitet och styrka som idrottsutövaren behöver i sin prestation. Om utövaren har opererats kommer alternativa träningsformer att vara avgörande för att upprätthålla kardiovaskulär kondition. Konceptet kommer att hålla den skadade muskulaturen eller den opererade skadan med optimal cirkulation så att rehabiliteringen kan börja. Metoden kommer troligen att förkorta rehabiliteringstiden när strukturerna är träningsbara igen.

Förebyggande: Det bästa är att förebygga nya skador genom optimal återhämtning av musklerna före nästa träning eller tävling. Förhindra återfall genom att använda konceptet som självtest och självbehandling vid minsta tecken på spänning i benmusklerna. Metoden ska användas före och efter maximal träning och tävlingar för att optimera återhämtningen under natten i ca 1-2 dagar före tävling och i 3-4 dagar efter maximal belastning.

SUMMERING och FORSKNING

Forskningen visar att ingen metod fungerar bättre än andra när det gäller smärta i fot och underben och smärtan försvinner oftast av sig själv efter en tid. Många övningar, såsom excentrisk träning på underbensmuskulaturen, gör ont och det tar upp till ett år att bli bra. Idrottare har inte tid att vänta på att smärtan ska gå över av sig själv, vilket kan leda till ökad risk för skada och sämre prestationer över tid. Det finns ingen effektiv förebyggande eller rehabilitering av smärta och kramp som fungerar varje gång och på alla, förrän nu med e-konceptet för idrottare eller andra. 

Priser för specialistkonsultationer utöver köp av e-konceptet for toppidrottere utanför Region Värmland, ta bara kontakt så börjar vi med en informell diskussion om individuella rehabiliteringskoncept och pris.

Vänliga hälsningar, Regin Dahl, specialist i Primärvård. © Copyright. all right reserved.