Meny Stäng

Mottagningen har under perioden 2022/2023 engagerat sig i förebyggande arbete inom föreningar. 

Vi är ensamma i Regionen om att systematiskt förebygga skador hos barn, unga och vuxna. Skador kan effektivt förebyggas redan från 12 års ålder och uppåt.

– I gruppen som följde övningarna minskade skaderisken med 64 procent, säger Markus Waldén, ortopedläkare och delansvarig i forskningsstudien.

KORT OM STRUKTUREN I KONCEPTET

Förebyggande koncept för idrottsföreningar

Akuta skador och förebyggande åtgärder.

Akuta åtgärder:

Utarbeta korrekt information om hantering av skador och subakuta skador. Det är viktigt att skadorna tas om hand på rätt sätt för att minimera skadan, få en optimal start på rehabiliteringen och snabb återgång till träning och match.

Öka kunskapen om akut omhändertagande av de mest förekommande skadorna.

Rutiner och information om när du bör kontakta Akuten på 113, Rådgivning om vård av skador på 1177, Rådgivning från Folksam om råd och vård vid idrottsskador, bedömning och anmälan av idrottsskador. Mobil: 020–44 11 11. När du bör kontakta din Vårdcentral och Fysioterapi. Rutiner och lathundar för akut omhändertagande av de vanligaste skadorna såsom ankelskador, knäskador, lårskador samt muskelbristningar och hjärnskakningar. Rutiner för akutväskan och dess innehåll. Rutiner och kurser om hjärtstartare.

Förebyggande åtgärder:

Uppvärmning och förebyggande övningar baserade på evidens. Screening av knän och anklar för tidigare skador. Kartläggning av kompetensen inom tejpning och annat stöd. Principen ”knä över tå”, kurs för alla tränare. Behov av tejpningkurs? Information och lathundar för rehabilitering av de vanligaste skadorna. Information om när spelaren kan återgå till träning och match. Information om rehabilitering via SMS till oss på 0739522022 nästkommande vardag eller när det är dags för rehabilitering. Kontakta oss för visitkort. Fördelning av arbetsuppgifter, tidslinjer och ansvar. Införande av rutiner med uppföljning i föreningens kvalitetsledningssystem. Andra åtgärder?

Ett viktigt erbjudande är att erbjuda förebyggande handledning av skador inför lov, för optimal återhämtning och hantering/rehabilitering under ledigheten. Belastningsskador kräver ofta längre återhämtningstid än den som finns mellan varje match.