Meny Stäng

Behandlingar

I mottagningen finns modern och funktionell träningsutrustning för olika typer av rehabilitering och individuellt anpassad träning.

Det gör att jag lätt kan utforma träningsprogram och behandlingsplaner för dig som patient.

Jag startar din behandling med en mycket grundlig analys med fokus på att hitta enkla hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande, rådgivande, behandlande och rehabiliterande åtgärder.

Målgruppen omfattar alla åldersgrupper och diagnoser.

Jag har mycket erfarenhet av följande grupper:

 • Behandling vid graviditetsrelaterade besvär från rygg/bäcken, samt kramper i vaden/Fot och besvär efter födsel, samt t.x kolik, asymmetrin och torticollis hos spädbarn.

 • Belastningsskador och olyckor för barn upp till 20 år.

 • Individuellt handledd träning

 • Motions och idrottsskador hos vuxna.

 • Skador, återhämtning efter hård träning, dålig cirkulation och rehabilitering samt förebyggande av nya skador på proffsnivå.

 • Rehabilitering av alla typer av operationer och olyckor.

 • Lättare psykisk ohälsa med kroppsliga besvär.

 • Jobb relaterade belastningsskador.

 • Folkhälsoperspektivet, hur mycket måste du eller lite måste du träna/motionera för att få optimal hälsoeffekt?

 • Artrosskola för höft och knä (BOA).

 • Utprövning och utlämning av olika hjälpmedel.

 • Olika centrala och perifera neuropatiska skador.

 • Kramper om natten.

 • Olika yrselproblematik.

 • Olika gruppen för äldre, samt i motionsspåret och bassäng för till exempel RA patienter.

 • Behandling och träning vid yrsel och balansproblem

 • Olika lättare svullnader i ben, samt efter operationer i hela kroppen.

 • Cancer rehabilitering före, under och efter cancerbehandlingen eller cytostatikabehandling.

 • Palliativ fysioterapibehandling som inte utförs i hemmet.

 • Patienter är välkomna med eller utan remiss. Patientavgift 200 kronor. Högkostnadsskydd och frikort gäller.